De Berger Scholengemeenschap, is een scholengemeenschap die op 1 september 2014 maar liefst 95 jaar oud werd. Hieronder een opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen van deze unieke vereniging:

 • 1 sept 1919 Oprichting van de Berger Schoolvereniging.
 • 8 oktober 1919 Een ledenvergadering vindt plaats waarbij besloten wordt de koninklijke goedkeuring aan te vragen. De school blijkt huisvesting te vinden bij het Hertenkamp in Bergen NHD. De heer D.L. Beijneveld is benoemd als hoofd van de school.
 • 24 juli 1921 In de ledenvergadering wordt unaniem ingestemd met het besluit om over te gaan tot de bouw van een nieuw L.O.-U. L.O. school
 • 25 november 1925 Het nieuwe schoolgebouw aan de Rondelaan (26) wordt geopend.
 • 1936 Oprichting van een meisjesschool. De lagere school blijft gemengd. Van de U.L.O.-school worden de jongens afgevoerd en een 5-jarige meisjesschool ontstaat.
 • 1937 Bouw van vier noodlokalen
 • 1939 Het schoolgebouw aan de rondelaan wordt ten behoeve van militairen gevorderd door de Nederlandse overheid, daarna gebeurde hetzelfde ten behoeve van de Duitse militairen. Er wordt vervolgens les gegeven in een aantal pensions en in eenn groot huis aan de Kennermerstraatweg in Alkmaar. Zelfs in een kaas-pakhuis aan het Wolfpad
 • 1942 Brand. Het gebouw gaat grotendeels in vlammen op.
 • 1945 De meisjesschool wordt voorlopig ondergebracht in een gewoon huis, Het Heem aan de Breelaan 45 in Bergen NH. De lagere school kan gehuisvest worden in 4 noodlokalen. Mej. G.J.Scholten is ondertussen hoofd geworden van de meisjesschool.
 • 1947 Herbouw is gereed. Tevens wordt de middelbare meisjesschool officieel erkend.Het bestuur besluit tot oprichting van een M.M.S. , met als direkteur de heer D.L. Daalder. De meisjesschool- U.L.O. onder leiding van mej Scholten blijft bestaan. Deze school leidt de meisjes ook op voor de 4e klas M.M.S.
 • 1953 Aftreden hr Daalder. Hij wordt opgevolgd door mej Scholten. Hoofd van de meisjesschool U.L.O. wordt de heer C.W.Seigers
  hrDaalder mwScholten3
 • 1955 Steeds meer barakken verrijzen op het schoolplein aan de Rondelaan. Er komen nieuwe plannen voor een nieuw schoolgebouw.
 • 1 april 1960 Het nieuwe gebouw van de M.M.S. wordt officieel in gebruik genomen. Ondertussen is heer Dijkstra benoemd als hoofd van de U.L.O. schoolen de heer Nonnekens als hoofd van de lagere school.
 • 16 nov 1966 Blikseminslag in de meisjeschool U.L.O.. Het gebouw is grotendeel verwoest. Bij de herbouw wordt het oorspronkelijke rieten dak door een pannen dak vervangen.
 • 1968 Intrede van de Mammoetwet. De oude meisjeschool-U.L.O. wordt MAVO en de M.M.S wordt HAVO
 • 1 sept 1969 De Berger Schoolvereniging bestaat 50 jaar en dit wordt op grootse wijze gevierd. Ondertussen is de lagere school is nu als geheel apart ondergebracht vanwege het huisvestingsprobleem.
 • aug 1972 Jongens worden weer toegelaten tot de Scholengemeenschap.
 • 1973 Mevr. Michel-Scholten treed af als direktrice.
  mwScholten1 hrSoelswisk1
  Zij wordt opgevolgd door de heer J.A.F. Soels.
 • 1974 Een aantal zeer modern ingerichte handvaardigheids- en tekenlokalen worden opgeleverd.
 • 1 sept 1979 Opening tweede gymnastieklokaal.
 • 1 aug 1984 Wiskunde en later natuurkunde worden als examenvak ingevoerd waardoor naast de creatieve kant de leerlingen ook exact kunnen kiezen. 
 • 1 aug 1985  invoering van het VWO. Hierdoor wordt de school voor leerlingen nog aantrekkelijker.
 • dec. 1988 Oplevering van 8 nieuwe lokalen tegen het conciergehuis aan met daaronder een grote fietsenstalling.
 • 1988 Afscheid van heer Soels. 
  afscheidhrSoels hrPruiksma1
  Hij wordt opgevolgd door heer Pruiksma.
 • 1992 (??) De fietsenstalling verdwijnt om plaats te maken voor 5 nieuwe lokalen.
 • 1996 (??) Het v.o. maakt zich los uit de vereniging en sluit zich aan bij de S.O.V.O.N.
 • 1998 Invoering van de Tweede fase. 
 • 2002 Heer Botterweg wordt rector van de school 
 • 2004 Afscheid van Rondelaan 24. De gehle school wordt gehuisvest op Rondelaan 34. 
 • 2005 Afscheid van heer Botterweg, hij wordt opgevolgd door heer Reenalda.
 • 2011 Afscheid heer Reenalda, hij wordt opgevolgd door mw Kamminga