Deze website is gemaakt op initiatief van de reuniecommissie bestaande uit:

  • Machteld Meeter
  • Irene Oudes
  • Helene Jonker
  • Harry Burgering
  • Peter Baas

Allen meer dan 30 jaar werkzaam op de BSG